Carta Organisasi

Pada peringkat permulaan, SKY VISUAL hanya terdiri dari 2 orang rakan niaga yang berkongsi pengalaman dan kepakaran tersendiri dalam menjalankan perniagaan perkhidmatan.

Kemudian kami mula berkembang dengan penambahan ahli-ahli baru yang kemudian menjadi pasukan mantap yang sama-sama membina dan menjadikan perniagaan SKY VISUAL lebih berdaya saing.